Loading…

Elektryk do Domów Warszawa

Elektryk do Domów i Sprzętów w Warszawie. Usuwanie Awarii - Nowe instalacje - Usługi Elektryczne
Kontakt

Wszystko o instalacji gazowej w domu – koszty, przepisy, wykonanie.Jak prawidłowo zbudować instalację gazową? Jakich błędów się wystrzegać? Jak wykonać próbę ciśnieniową instalacji gazowej …

Pobrane z Youtube Elektryk do Domów, Naprawa Elektryki w Domu, Serwis naprawy elektryki i Elektroniki, Elektryk Warszawa, Naprawa Elektryki Warszawa, nasz elektryk z dojazdem na terenie Warszawy i okolic pomaga w trudnych sprawach.

30 thoughts on “Wszystko o instalacji gazowej w domu – koszty, przepisy, wykonanie.

 1. Pan dość dobrze prawi, jednak wypowiedź wymaga uzupełnienia. Wewnętrzna instalacja gazowa powinna być wykonywana z rur czarnych ale bezszwowych, łączonych metodą spawania gazowego. Połączenia gwintowane nie powinny być czynione, poza przypadkami instalowania trójników, zaworów, a właściwie kurków gazowych. Drugi typ instalacji ,to instalacja wykonywana z rur miedzianych twardych, łączonych albo lutowiem twardym na bazie srebra (temp. top min. 710 stopni Celsjusza ), albo metodą zaprasowywania. Drugie, to instalacja gazowa powinna być kotwiczona do ściany na kołkach metalowych (bo takie są), a w które wkręca się uchwyty, ale bez obejm wyposażonych w osnowy gumowe, które stosuje się do innych instalacji. Trzecie, to nie wolno zabudowywać instalacji gazowych.Natomiast, robią to budowlańcy ze względów estetycznych. Jednak wówczas w takim rigipsie trzeba zamontować kółka wentylacyjne. Ale uchowaj Boże, to zamurowywanie takiej instalacji zaprawami murarskimi, bo to błaganie losu o nieszczęście. A miedz bardzo nie lubi, przykładowo Knufa, który pożera miedź.! Co do prowadzącego, to spieszę donieść, że instalator certyfikowany nie popełnia błędów, bo jego wiedza i umiejętności są sprawdzane przez komisję państwową, co 5 lat! Dalej jest ok. tyle, że jeżeli instalacja gazowa biegnie przez pomieszczenie mieszkalne, to podlega sprawdzeniu szczelności pod ciśnieniem 1 bar. przez 30 minut. Próbę szczelności wykonuje się bez podłączonych do niej urządzeń. Protokół z próby szczelności podpisuje instalator, który ma uprawnienia( najlepiej D+E), właściciel mieszkania oraz zarządca całej nieruchomości, gdy dotyczy to nieruchomości wspólnej. A próba szczelności instalacji ważna jest 6 miesięcy! I jest to czas, by finalnie został podłączony gazomierz. Ocena filmiku 4 plus. I jedno ostrzeżenie dla wszystkich! Uchowaj Boże powierzanie ludziom prac gazowych, na podstawie ich deklaracji, że są fachowcami. A mają Wam na stół wyłożyć poświadczenie kwalifikacyjne, najlepiej D + E, a których jest wyraźnie napisane, jakie prace taki człowiek ma prawo wykonywać oraz do jakiego dnia są ważne okazywane uprawnienia. A już miałem takiego fachowca, który polutował instalację gazową na cynę, a radosny właściciele prosił mnie o podłączenie do niej kotła gazowego dwufynkcyjnego. Szok, to mało powiedziane. I na koniec, to przed podłączeniem kotła gazowego należy wezwać wcześniej kominiarza, który zbada kominy wentylacyjne i spalinowe, wydając pisemne zaświadczenie oraz wskaże, jakiej mocy powinien być podłączony kocioł, a nawet jego rodzaj…

 2. Pytanko moje brzmi odnośnie projektu na przyłącze.Czy do projektu musimy mieć mapę do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza 1:500. Pytam niebez kozery gdyż proj przyłącza wody i KS na terenie działki inwestora można wykonać takiej mapie pod warunkiem że inwestycja zawiera się w obrębie działki inwestora

 3. Świetny materiał (jak zawsze z resztą ), a co w przypadku gdy instalacja jest już działająca (liczniki są zamontowane wewnątrz budynku – budynek lata 90/ dwa mieszkania) i chcielibyśmy wynieść liczniki na ścianę zewnętrzną budynku oraz poprowadzić przyłącze jednego lokatora w gruncie do piwnicy jak to rozwiązać?

 4. Choć mu to weszło rok pozniej,niz nagrano ten odcinek. Ale jaki kobieta to powiem że super ta relacja zrobiona,,zrozumiałe nawet dla takiego laika jak ja,,wielkie dzięki,,b,przydatne info,,pozdrawiam

 5. Informacje nieaktualne po wrześniu 2021. Dobrze byłoby sprostować na początku filmu, ponieważ: Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d prawa budowlanego wykonywanie robót polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych nie wymaga pozwolenia na budowę, natomiast wymaga tzw. zgłoszenia z projektem. 
  Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 lit d oraz pkt 2 lit. b prawa budowlanego wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie lub remoncie urządzeń budowlanych (zatem również wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych) nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

 6. Mam pytanko, jeśli jest dom z dwoma osobnymi mieszkaniami i na dole jest już podłączony gaz, a ktoś chciałby podciągnąć do góry do mieszkania to czy Również trzeba mieć plan i jakie są mniej więcej koszty?

 7. Proszę weryfikować informacje zawarte w filmach. Poniżej wyjaśnienie nieścisłości.

  Prawo Budowlane art. 3 pkt 9: urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

  Prawo Budowlane art. 29 pkt 4.2.b: Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: 2) remoncie: b) urządzeń budowlanych.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
  Rozdział 13. Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych
  § 44 Główna próba szczelności:
  6. Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa.

 8. Proszę pana ja zakładałam gaz przyjechali z gazowni aby napełnić gaz i nie wykonywali żadnej próby szczelności po czym okazało się za tydzień że była nie szczelna instalacja gdzie zgłosić aby przyjechali sprawdzili szczelność bo pogotowie gazowe tylko odcina gaz i co dalej

Dodaj komentarz

Zadzwoń!